NADACE ČESKÝ BAROK

Sídlo nadace:            V Ladech 11, Praha 4, 149 00, telefon + fax: 244 912 855, mobil: 606 919 112

Galerie Lapidárium:  Rámová 6, Praha 1, otevřeno denně 11-18hod., mimo pondělí

Hlavní činností nadace je záchrana barokních památek v ČR, jejich výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění a prezentace nejširší veřejnosti. Sochařské památky jsou v posledních letech vystaveny krajně nepříznivým klimatickým vlivům, především kyselým dešťům. Donedávna poměrně zachovalé sochy se rozpadají před očima. Záchranu těchto památek, jejichž kulturní i ekonomická  hodnota  stále roste, nelze odkládat.

Přínos z turistického ruchu činí významnou položku státního rozpočtu. Většinu turistů k ním přivádí zájem o památky. Už i z tohoto důvodu je nutno o památky lépe pečovat.

Socha jsou nejzranitelnější složkou památkového dědictví. Zatímco ztracený detail na architektuře lze nahradit podle jiného zachovaného na jiné části budovy, ztracená část sochy je nenahraditelná. Jedinou možnost záchrany představuje nahrazení soch v exteriéru kopiemi a umístění originálů do interiéru. Příkladem může být největší akce tohoto druhu, dokončená v Kuksu, kde byly originály soch přemístěny do lapidária a v exteriéru nahrazeny kopiemi.

Právě z těchto důvodů se v listopadu 1995 utvořila skupina lidí, kteří si uvědomují naléhavost řešení tohoto problému a založila nadaci ČESKÝ BAROK.

Barokní sochy spravované nadací, byly dříve uloženy provizorně, bez možnosti je předvést veřejnosti. Prostor v Rámové ulici č.6, který nadaci umožnila používat Městská část Praha 1, umožňuje nejen uložení kamenných originálů ale i jejich předvedení veřejnosti. Lapidárium zahájilo svoji činnost instalací prvních tří originálů ke kterým postupně přibývají další. Tím se liší od ostatních lapidárií, které byly vybudovány jako hotový uzavřený soubor. Volný prostor galerie nadace využívá pro další kulturní účely, např. výstavy moderního umění a hudební nebo literární večery, a snaží se tak přivést k historickým památkám širší veřejnost. Pozitivní je, že vzniklo lapidárium, které na rozdíl od ostatních žije kulturním životem a mohlo by být příkladem pro ostatní města, která často řeší problém, kam s rozpadajícími se originály. Nadace proto bude usilovat o obdobné projekty v regionech Čech a Moravy.

V Rámové ulici vzniklo nové centrum, které přispívá k oživení kulturního života dané lokality. Chtěli bychom zde prezentovat barokní umění, dokumentovat stav památek v Čechách, představovat nové restaurátorské metody, shromažďovat informace o nejaktuálnějších problémech v péči o památky a pomáhat je řešit. Lokalita nabízí možnost informovat i o dalších památkách, prodloužit tak pobyt turistů u nás a seznámit je s dalšími regiony.