Stálá expozice v galerii Lapidarium

 

OTTAVIO MOSTO (1659-1701)

ukázky (jedná se o originál soch z attiky kostela sv.Jakuba) Ježíš Kristus (detail) * Panna Maria (detail) * sv.Jakub (detail1) * sv.Jakub (detail 2)

Italský sochař a štukatér, představitel vrcholného baroka v podobě italského iluzionismu, v Praze doložen v období kolem roku 1694. Jeho dílo ovlivnil především L.Bernini. Působil také v Salcburku (Schloss Mirabell). Stavby a díla  v Praze s postavou umělce spjatá: Loreta, Valdštejnský palác, Toskánský palác (socha sv.Michala na nároží), Kaisersteinský palác, Chrám sv.Jakuba (štuková výzdoba průčelí), odkud pocházejí sochy Krista, Panny Marie  a Sv.Jakuba vystavené v galerii Lapidárium.

MATYÁŠ BERNARD BRAUN (1684–1738)

ukázka (jedná se o kopii sochy z Kuksu):   HOJNOST

Rakouský sochař a řezbář působící převážně v Čechách. Je zařazován mezi nejvýznamnější představitele českého vrcholně barokního sochařství. Sochařské umění studoval v Salcburku. Po studiích cestoval po Itálii, kde navštívil  mj. Benátky, Bolognu a Řím. Jeho práce nesou od té doby stopy benátské sochařské školy 17. století a jsou ovlivněny také díly Gian Lorenza Berniniho či Michelangela Buonarrotiho. Před rokem 1710 založil v Praze vlastní dílnu.  Do pražského sochařského cechu vstoupil mistrovským dílem sousoší snu slepé cisterciačky sv.Luitgardy na Karlově mostě  z r.1710. Zejména díky tomuto dílu získal v Čechách značnou popularitu a velké množství zakázek. Během následujících patnácti let se z jeho dílny stala největší sochařská dílna v Praze s největšími zisky a šesti tovaryši. Braun ovšem onemocněl souchotinami, a tak vlastní těžkou sochařskou práci vykonávali jeho zaměstnanci, zatímco on se soustředil na tvorbu modelů a návrhů. - V Praze brzy zdomácněl, oženil se a spolupracoval s mnoha dalšími umělci (malíř Jan Kryštof Liška, architekt a stavitel František Maxmilian Kaňka a Jan Fischer z Erlachu). Jeho význačným mecenášem byl hrabě František Antonín Špork, pro něhož vytvořil jak proslulé plastiky Ctností a Neřestí před špitálem v Kuksu, tak také plastiky v přilehlém přírodním areálu zvaném Betlém.