Projekt digitální dokumentace nejohroženějších soch v Čechách a na Moravě

  Nalepené samolepicí značky na soše umožňují ručně  vedenému skeneru určit svou polohu v prostoru. Sejmutá data skenerem jsou zobrazována na displayi notebooku, což umožňuje okamžité napravení případných nedostatků (doplnění nezobrazených míst).

Nejzranitelnější složkou památkového dědictví jsou sochy. Zatím co ztracený detail na architektuře lze nahradit podle shodného detailu zachovaného na jiné části budovy, ztracená část sochy je nenahraditelná. Sochy, které nedávno byly zachovalé, se rozpadají před očima, nelze odkládat zachránění těchto památek, jejichž hodnota kulturní a vlastně i ekonomická stále roste. Významnou položku státního rozpočtu tvoří památková turistika přesto jsou památky v rozpočtu na posledním místě.

Proto Nadace navrhuje zásadní zdokonalení dokumentace nejohroženějších soch s použitím současných technologií tak, aby bylo možno v případě nutnosti zcela tradičním způsobem zhotovit kamennou kopii sochy a nahradit tak zcizený nebo poškozený originál. V současné době existuje množství systémů schopných shromáždit nesmírné množství dat i přímo vyrobit příslušný objekt. Výsledky však působí poněkud tristně a celá akce je většinou velmi nákladná. Z velké části je to způsobeno tím, že počítačové softwary nedokáží rozlišit důležitá data od méně podstatných.

Pracujeme na metodě, která bude ekonomická a umožní sochaři pracovat zcela tradičně. Zařízení převede data získaná scannerem do běžného tečkovacího přístroje. Sochař si bude rozhodovat které body na virtuálním originále jsou pro něj důležité, a které postupně potřebuje k práci na kopii. Přesně tak jak by to dělal na originále kamenném. Tyto body budou převedeny do tečkovacího přístroje pro zhotovení kamenné kopie zcela tradičním způsobem dlátem a paličkou. Tato metoda navíc usnadní výběr vhodného bloku kamene pro sochu protože dokáže přesně umístit budoucí kopii do bloku kamene. To se zatím provádí odhadem a stává se, že teprve během práce se zjistí, že část sochy je mimo kamenný blok. Řešení bývá svízelné. U nejvzácnějších originálů tato metoda umožňuje zhotovení kopie bez jakékoli manipulace či zásahu do originálu. Tato metoda je teoreticky téměř vyřešena a některé zásadní aspekty ověřeny v praxi. Po dokončení všech detailů se nabízí velmi ekonomické digitální zdokumentování všech ohrožených památek s možností jejich rekonstrukce v nutných případech. Po dokončení vývoje této metody Nadace předpokládá podpořit její rychlé uvedení do praxe. Data na CD discích by jednak dokumentovanou památku, její fotografie, software a návod jak z těchto dat zhotovit kopii. Disky by archivovala jak Nadace tak by byly předány i vlastníkům památek i příslušným památkovým ústavům případně Krajským úřadům a Ministerstvu kultury.

Dosud provedené přípravné akce: zhotovení modelu alegorie "Hojnosti" z Kuksu provedla fy. BIBUS ** Konzultace: ČVUT doc.Pavelka/ing.Černý – BIBUS/MINOLTA/GEFOS/Dublin-Institute of Technology/Vito Nigro-GHINES. Skenování hlavy repliky sochy Hojnosti v Lapidáriu, Praha 1 ( provozuje nadace ČESKÝ BAROK).